eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2169

NGC 2169
Obiekt NGC 2169 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2169 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Orion
Тип: I3p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=5.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h8m24.3s; Dec= 13°57'53"
Inne nazwy obiektów NGC 2169 : OCL 481

Sąsiadujące obiekty: NGC 2167, NGC 2168, NGC 2170, NGC 2171

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.