eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2169

NGC 2169
Voorwerp NGC 2169 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2169 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Orionis
Type: I3p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=5.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h8m24.3s; Dec= 13°57'53"
Andere namen van het object NGC 2169 : OCL 481

Objecten in de buurt: NGC 2167, NGC 2168, NGC 2170, NGC 2171

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.