eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2167

NGC 2167
Voorwerp NGC 2167 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2167 - enkele ster in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: * -
omvang: V=6.6m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h6m58.6s; Dec= -6°12'10"
Andere namen van het object NGC 2167 : SAO 132848

Objecten in de buurt: NGC 2165, NGC 2166, NGC 2168, NGC 2169

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.