eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2167

NGC 2167
Objekt NGC 2167 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2167 - jedna hvězdička v souhvězdí Monocerotis
Typ: * -
velikosti: V=6.6m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h6m58.6s; Dec= -6°12'10"
Jiné názvy objektu NGC 2167 : SAO 132848

Nedaleko objekty: NGC 2165, NGC 2166, NGC 2168, NGC 2169

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.