eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2166

NGC 2166
Objekt NGC 2166 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2166 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.20'
velikosti: V=12.9m; B=13.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h59m33.8s; Dec= -67°56'29"
Jiné názvy objektu NGC 2166 : ESO 57-SC64, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2164, NGC 2165, NGC 2167, NGC 2168

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.