eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2166

NGC 2166
Obiekt NGC 2166 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2166 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.20'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h59m33.8s; Dec= -67°56'29"
Inne nazwy obiektów NGC 2166 : ESO 57-SC64, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2164, NGC 2165, NGC 2167, NGC 2168

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.