eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2167

NGC 2167
Obiekt NGC 2167 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2167 - jedna gwiazda w konstelacji Jednorożec
Тип: * -
Wielkość gwiazd: V=6.6m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h6m58.6s; Dec= -6°12'10"
Inne nazwy obiektów NGC 2167 : SAO 132848

Sąsiadujące obiekty: NGC 2165, NGC 2166, NGC 2168, NGC 2169

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.