eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2167

NGC 2167
objekt NGC 2167 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2167 - enslig stjerne i stjernebildet Monocerotis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t6m58.6s; Dec= -6°12'10"
Andre objektnavn NGC 2167 : SAO 132848

Naboobjekter: NGC 2165, NGC 2166, NGC 2168, NGC 2169

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.