eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2165

NGC 2165
objekt NGC 2165 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2165 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Aurigae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t11m4s; Dec= 51°40'42"

Naboobjekter: NGC 2163, NGC 2164, NGC 2166, NGC 2167

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.