eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2166

NGC 2166
objekt NGC 2166 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2166 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m; B=13.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t59m33.8s; Dec= -67°56'29"
Andre objektnavn NGC 2166 : ESO 57-SC64, in LMC

Naboobjekter: NGC 2164, NGC 2165, NGC 2167, NGC 2168

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.