eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2166

NGC 2166
Objekt NGC 2166 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2166 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.20'
magnitud: V=12.9m; B=13.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h59m33.8s; Dec= -67°56'29"
Övriga namn på objektet NGC 2166 : ESO 57-SC64, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2164, NGC 2165, NGC 2167, NGC 2168

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.