eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2168

NGC 2168
Objekt NGC 2168 ligger precis i mitten av bilden.

M35, NGC2168 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Geminorum
Typ: III2m -
Vinkeldimensionerna: 25.00'
magnitud: V=5.1m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h9m0s; Dec= 24°21'0"
Avståndet från solen till NGC 2168: 2.8 tusen ljusår;
Övriga namn på objektet NGC 2168 : M 35, OCL 466

Närliggande objekt: NGC 2166, NGC 2167, NGC 2169, NGC 2170

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.