eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2169

NGC 2169
Objekt NGC 2169 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2169 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Orionis
Typ: I3p -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=5.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h8m24.3s; Dec= 13°57'53"
Övriga namn på objektet NGC 2169 : OCL 481

Närliggande objekt: NGC 2167, NGC 2168, NGC 2170, NGC 2171

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.