eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2167

NGC 2167
Objekt NGC 2167 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2167 - enda stjärna i stjärnbild Monocerotis
Typ: * -
magnitud: V=6.6m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h6m58.6s; Dec= -6°12'10"
Övriga namn på objektet NGC 2167 : SAO 132848

Närliggande objekt: NGC 2165, NGC 2166, NGC 2168, NGC 2169

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.