eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2166

NGC 2166
Voorwerp NGC 2166 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2166 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.20'
omvang: V=12.9m; B=13.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h59m33.8s; Dec= -67°56'29"
Andere namen van het object NGC 2166 : ESO 57-SC64, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2164, NGC 2165, NGC 2167, NGC 2168

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.