eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2181

NGC 2181
Objekt NGC 2181 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2181 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.60'
magnitud: V=13.6m; B=13.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h2m43.7s; Dec= -65°15'54"
Övriga namn på objektet NGC 2181 : ESO 86-SC54, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2179, NGC 2180, NGC 2182, NGC 2183

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.