eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2181

NGC 2181
Voorwerp NGC 2181 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2181 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.60'
omvang: V=13.6m; B=13.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h2m43.7s; Dec= -65°15'54"
Andere namen van het object NGC 2181 : ESO 86-SC54, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2179, NGC 2180, NGC 2182, NGC 2183

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.