eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2182

NGC 2182
Voorwerp NGC 2182 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2182 - nevelvlek in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: RN -
De hoekige afmetingen: 2.00'x2.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h9m30.9s; Dec= -6°19'35"
Andere namen van het object NGC 2182 : LBN 998

Objecten in de buurt: NGC 2180, NGC 2181, NGC 2183, NGC 2184

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.