eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2182

NGC 2182
Objekt NGC 2182 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2182 - mlhovina v souhvězdí Monocerotis
Typ: RN -
Úhlové rozměry: 2.00'x2.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h9m30.9s; Dec= -6°19'35"
Jiné názvy objektu NGC 2182 : LBN 998

Nedaleko objekty: NGC 2180, NGC 2181, NGC 2183, NGC 2184

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.