eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2180

NGC 2180
Objekt NGC 2180 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2180 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Orionis
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 6.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h9m36.2s; Dec= 4°42'44"

Nedaleko objekty: NGC 2178, NGC 2179, NGC 2181, NGC 2182

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.