eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2180

NGC 2180
Obiekt NGC 2180 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2180 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Orion
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 6.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h9m36.2s; Dec= 4°42'44"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2178, NGC 2179, NGC 2181, NGC 2182

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.