eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2180

NGC 2180
Voorwerp NGC 2180 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2180 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Orionis
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 6.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h9m36.2s; Dec= 4°42'44"

Objecten in de buurt: NGC 2178, NGC 2179, NGC 2181, NGC 2182

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.