eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2197

NGC 2197
objekt NGC 2197 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2197 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.5m; B=13.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t6m8.7s; Dec= -67°5'51"
Andre objektnavn NGC 2197 : ESO 86-SC58, in LMC

Naboobjekter: NGC 2195, NGC 2196, NGC 2198, NGC 2199

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.