eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2199

NGC 2199
Objekt NGC 2199 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2199 - galax i stjärnbild Mensae
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h4m44.9s; Dec= -73°24'0"
rödförskjutning (z): 0.015007
Avståndet från solen till NGC 2199: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2199 : PGC 18379, ESO 34-3, FAIR 247, IRAS 06060-7323

Närliggande objekt: NGC 2197, NGC 2198, NGC 2200, NGC 2201

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.