eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2198

NGC 2198
Objekt NGC 2198 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2198 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Orionis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h13m54s; Dec= 0°59'42"
Övriga namn på objektet NGC 2198 : pos betw. 2 ref stars

Närliggande objekt: NGC 2196, NGC 2197, NGC 2199, NGC 2200

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.