eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2198

NGC 2198
Obiekt NGC 2198 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2198 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Orion
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h13m54s; Dec= 0°59'42"
Inne nazwy obiektów NGC 2198 : pos betw. 2 ref stars

Sąsiadujące obiekty: NGC 2196, NGC 2197, NGC 2199, NGC 2200

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.