eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2198

NGC 2198
Objekt NGC 2198 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2198 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Orionis
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h13m54s; Dec= 0°59'42"
Jiné názvy objektu NGC 2198 : pos betw. 2 ref stars

Nedaleko objekty: NGC 2196, NGC 2197, NGC 2199, NGC 2200

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.