eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2198

NGC 2198
Voorwerp NGC 2198 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2198 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Orionis
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h13m54s; Dec= 0°59'42"
Andere namen van het object NGC 2198 : pos betw. 2 ref stars

Objecten in de buurt: NGC 2196, NGC 2197, NGC 2199, NGC 2200

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.