eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2204

NGC 2204
Voorwerp NGC 2204 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2204 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Canis Majoris
Type: III3m -
De hoekige afmetingen: 10.00'
omvang: V=8.6m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h15m33s; Dec= -18°39'54"
Andere namen van het object NGC 2204 : OCL 572, ESO 556-SC7

Objecten in de buurt: NGC 2202, NGC 2203, NGC 2205, NGC 2206

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.