eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2202

NGC 2202
Voorwerp NGC 2202 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2202 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Orionis
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 7.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h16m50.7s; Dec= 5°59'48"

Objecten in de buurt: NGC 2200, NGC 2201, NGC 2203, NGC 2204

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.