eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2202

NGC 2202
Objekt NGC 2202 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2202 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Orionis
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 7.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h16m50.7s; Dec= 5°59'48"

Närliggande objekt: NGC 2200, NGC 2201, NGC 2203, NGC 2204

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.