eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2216

NGC 2216
Objekt NGC 2216 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2216 - galax i stjärnbild Canis Majoris
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.1'
magnitud: V=12.8m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h21m30.7s; Dec= -22°5'14"
rödförskjutning (z): 0.009577
Avståndet från solen till NGC 2216: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2216 : PGC 18877, ESO 556-17, MCG -4-15-27, IRAS 06194-2203

Närliggande objekt: NGC 2214, NGC 2215, NGC 2217, NGC 2218

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.