eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2226

NGC 2226
Obiekt NGC 2226 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2226 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h26m37.5s; Dec= -9°38'32"
Inne nazwy obiektów NGC 2226 : core of N 2225

Sąsiadujące obiekty: NGC 2224, NGC 2225, NGC 2227, NGC 2228

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.