eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2240

NGC 2240
objekt NGC 2240 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2240 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Aurigae
Typen: OCL -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t33m10.5s; Dec= 35°15'2"

Naboobjekter: NGC 2238, NGC 2239, NGC 2241, NGC 2242

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.