eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2242

NGC 2242
objekt NGC 2242 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2242 - planetarisk tåke i stjernebildet Aurigae
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.37'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=15.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t34m7.4s; Dec= 44°46'40"
Andre objektnavn NGC 2242 : PK 170+15.1, CGCG 204-5

Naboobjekter: NGC 2240, NGC 2241, NGC 2243, NGC 2244

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.