eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2242

NGC 2242
Objekt NGC 2242 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2242 - planetární mlhovina v souhvězdí Aurigae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.37'
velikosti: V=15.0m; B=15.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h34m7.4s; Dec= 44°46'40"
Jiné názvy objektu NGC 2242 : PK 170+15.1, CGCG 204-5

Nedaleko objekty: NGC 2240, NGC 2241, NGC 2243, NGC 2244

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.