eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2242

NGC 2242
Voorwerp NGC 2242 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2242 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Aurigae
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.37'
omvang: V=15.0m; B=15.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h34m7.4s; Dec= 44°46'40"
Andere namen van het object NGC 2242 : PK 170+15.1, CGCG 204-5

Objecten in de buurt: NGC 2240, NGC 2241, NGC 2243, NGC 2244

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.