eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2243

NGC 2243
Voorwerp NGC 2243 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2243 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Canis Majoris
Type: I2r -
De hoekige afmetingen: 8.30'
omvang: V=9.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h29m34.4s; Dec= -31°16'53"
Andere namen van het object NGC 2243 : OCL 644, ESO 426-SC16

Objecten in de buurt: NGC 2241, NGC 2242, NGC 2244, NGC 2245

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.