eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2243

NGC 2243
Objekt NGC 2243 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2243 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Canis Majoris
Typ: I2r -
Úhlové rozměry: 8.30'
velikosti: V=9.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h29m34.4s; Dec= -31°16'53"
Jiné názvy objektu NGC 2243 : OCL 644, ESO 426-SC16

Nedaleko objekty: NGC 2241, NGC 2242, NGC 2244, NGC 2245

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.