eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2244

NGC 2244
Objekt NGC 2244 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2244 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: II3p -
Úhlové rozměry: 24.00'
velikosti: V=4.8m; B=5.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h32m19s; Dec= 4°51'24"
Jiné názvy objektu NGC 2244 : NGC 2239, OCL 515, in Rosette nebula

Nedaleko objekty: NGC 2242, NGC 2243, NGC 2245, NGC 2246

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.