eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2242

NGC 2242
Objekt NGC 2242 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2242 - planetarisk nebula i stjärnbild Aurigae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.37'
magnitud: V=15.0m; B=15.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h34m7.4s; Dec= 44°46'40"
Övriga namn på objektet NGC 2242 : PK 170+15.1, CGCG 204-5

Närliggande objekt: NGC 2240, NGC 2241, NGC 2243, NGC 2244

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.