eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2260

NGC 2260
Voorwerp NGC 2260 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2260 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 20.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h38m3s; Dec= -1°28'20"

Objecten in de buurt: NGC 2258, NGC 2259, NGC 2261, NGC 2262

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.