eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2259

NGC 2259
Voorwerp NGC 2259 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2259 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: II2p -
De hoekige afmetingen: 3.50'
omvang: V=10.8m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h38m33.3s; Dec= 10°52'57"
Andere namen van het object NGC 2259 : OCL 492

Objecten in de buurt: NGC 2257, NGC 2258, NGC 2260, NGC 2261

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.