eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2259

NGC 2259
Obiekt NGC 2259 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2259 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 3.50'
Wielkość gwiazd: V=10.8m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h38m33.3s; Dec= 10°52'57"
Inne nazwy obiektów NGC 2259 : OCL 492

Sąsiadujące obiekty: NGC 2257, NGC 2258, NGC 2260, NGC 2261

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.