eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2259

NGC 2259
Objekt NGC 2259 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2259 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 3.50'
velikosti: V=10.8m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h38m33.3s; Dec= 10°52'57"
Jiné názvy objektu NGC 2259 : OCL 492

Nedaleko objekty: NGC 2257, NGC 2258, NGC 2260, NGC 2261

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.