eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2257

NGC 2257
Objekt NGC 2257 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2257 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.20'
velikosti: V=13.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h30m13s; Dec= -64°19'29"
Jiné názvy objektu NGC 2257 : ESO 87-SC24, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2255, NGC 2256, NGC 2258, NGC 2259

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.