eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2257

NGC 2257
Obiekt NGC 2257 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2257 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.20'
Wielkość gwiazd: V=13.5m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h30m13s; Dec= -64°19'29"
Inne nazwy obiektów NGC 2257 : ESO 87-SC24, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2255, NGC 2256, NGC 2258, NGC 2259

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.