eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2257

NGC 2257
Voorwerp NGC 2257 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2257 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 2.20'
omvang: V=13.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h30m13s; Dec= -64°19'29"
Andere namen van het object NGC 2257 : ESO 87-SC24, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2255, NGC 2256, NGC 2258, NGC 2259

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.