eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2257

NGC 2257
objekt NGC 2257 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2257 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t30m13s; Dec= -64°19'29"
Andre objektnavn NGC 2257 : ESO 87-SC24, in LMC

Naboobjekter: NGC 2255, NGC 2256, NGC 2258, NGC 2259

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.