eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2259

NGC 2259
objekt NGC 2259 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2259 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: II2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t38m33.3s; Dec= 10°52'57"
Andre objektnavn NGC 2259 : OCL 492

Naboobjekter: NGC 2257, NGC 2258, NGC 2260, NGC 2261

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.